Vojenská polní pošta Rudé armády

Pro vojensko-historické akce, které jsou věnované osvobození Československé republiky (popřípadě vzpomínce na jiné válečné události z období Druhé světové války), lze prostřednictvím nás nabídnout divákům a i samotným účastníkům akce, netradiční a přece zajímavou alternativu.

Polní pošta Rudé armády nabízí své služby jednoduchým způsobem. Na odpovídajícím místě postavíme vojenský stan se zázemím a s připojeným celtovým přístřeškem. V něm jsou umístěny stoly s civilním dobovým, vojenským sovětským (popřípadě německým vybavením). Hlavní část plochy tvoří právě samotnou Polní poštu a sekundární část představuje polní kancelář radisty a spojovatelky s odpovídajícími prostředky pro jeho práci. V zázemí je pro návštěvníka viditelné i osobní vybavení sovětského vojína s odpovídajícími znehodnocenými osobními zbraněmi.

Naše Polní pošta - různá místa a pohledy do zázemí

Jak funguje naše Polní pošta?

V Polní poště nabízíme příchozím návštěvníkům a nedílně i samotným účastníkům akce, vyběr z velké škály pohlednic a jiných poštovních celistvosti. Tyto jsou reprodukcemi originálních dobových, či námi vytvořené propagační k osvobození republiky, města či oblasti, nebo i k jednotlivé vojensko-historické akci.

  

Namátkou z desítek pohlednic a lístků s válečnou, partyzánskou a osvobozeneckou tématikou

Po výběru pohlednice se u nás příchozí posadí a vypíše si dobovými psacími prostředky (násadková pera, inkoustové či obyčejné tužky) svojí vybranou poštovní zásilku. Následně ji ofrankujeme starou poštovní známkou (pro dané období 1938-1945) a orazítkujeme volitelným razítkem z naší sbírky. Každý vypsaný dopis je pak, po ukončení akce, odeslán přes Českou poštu uvedenému příjemci.

Zásilky Polní pošty jsou cíleně odesílány minimálně 10 dnů po proběhlé akci, aby se alespoň mírně dodržela válečná dodácí lhůta!

 

Zde například vypisují své dopisy vojáci, účastnící se vojensko-historické ukázky

V poště je možné dále pořídit pohlednice i bez odeslání, orazit si pamětní razítko, zakoupit dobové bankovky či známky. Součástí pošty jsou i drobné tiskoviny, seznamující se sovětskou a případně československou armádou v období osvobození Československa.

Hudební kulisou k poště je rozhlas s dobovým sovětským, případně exilovým a swingovým vysíláním. Vše v kultivované hlasitosti a úpravě.

Polní pošta neslouží k propagaci jakéhokoliv režimu či politického systému, pouze nabízí alternativu seznamující nejjednodušším modelem s naší Českou historií, která je nyní tak často opomíjena. Na druhou stranu se držíme svých standardů, které zahrnuji nepoškozovat, nezesměšňovat a důstojně propagovat naše osvoboditele z řad sovětské, československé a rumunské armády. Z naší strany se nejedná o komerční záležitost (nejsme prodejci piva a ani balónku), ale o činnost zájmovou!

V Polní poště jsou zastoupeni jednotliví členové vojensko-historických klubů "Česko-Slovenska asociace přátel vojenské historie" a "HP 19" 

Co můžeme nabídnout pořadatelům?

Kromě standardních již popsaných věcí, se kterými se většinou již lidé zabývající se rekonstrukcí vojensko-historických akcí mohlo za několik let (kdy tuto činnost provádíme) seznámit, jsou i speciální věci, které se hodí i pořadatelům.

Naše podmínky?

Zaplacení dopravy naší Polní pošty do místa určení a to formou platby za kilometr cesty (doprava je řešena naším dodávkovým automobilem a osobním autem). Náklady jsou vždy domluveny s pořadatelem před samotnou akcí a to na základě specifických a finančních okolností. Výběr účasti na akci pořadatele závisí i na našich časových možnostech.

Pro naši činnost je nezbytné důstojné místo (nejlépe v blízkosti sovětského polního tábora) a dostupné právě pro ty nejdůležitější - pro návštěvníky vojensko-historické akce.

Naše dřívější účast?

Mezi akce kterých se Polní pošta účastnila, patří například Cihelna, Ořechov, vzpomínky osvobození města Brna, Hodonína, Strání, Oldříšova, Napajedel a dalších.

 

Mimo rámec naší Polní pošty jsme schopni zajistit další kulturní osvěžení pro diváky a účastníky akce, které rozhodně zapadá do podobného standardu:

Сообщите нас, пожалуйста, если почта была доставлена в порядке - May you write to us if you have received your letter, please?

Pamatujte!

Zásilky Polní pošty jsou cíleně odesílány minimálně 10 dnů po proběhlé akci, aby se alespoň mírně dodržela válečná dodácí lhůta!

Kontakt

Pište nám na emailovou adresu boko@boko.cz. Rádi vám na vše odpovíme.